aanvragenbouwvergunning.nl
Bouwaanvragen in heel Nederland

Stadsring 181
3817 BA Amersfoort
Tel.: 033–2600050
snel@aanvragenbouwvergunning.nl


U wilt een woning bouwen, een praktijk, ligboxstal, kasteel of aardehuis, wat u maar wilt. Verbouwingen kunnen soms vergunningsvrij gebouwd worden, voor de aanbesteding met aannemers zijn ook daar bouwtekeningen voor nodig welke wij  graag voor u verzorgen.

Wij schatten met u de mogelijkheden voor de nieuwbouw/verbouw  in en verzorgen vervolgens de benodigde vergunning ervoor. Ook als er een bestaande opstal is die gesloopt moet worden. Tevens kan het voorkomen dat er een grote boom/lantaarnpaal in de weg staat, er moet nog een archeologisch onderzoek komen of een quickscan flora en fauna welke uitwijst of de korenwolf zich juist op uw bouwkavel bevind. Alles komt aan de orde zodat de gewenste bouwvergunning snel binnen is.

Wanneer bouwvergunning aanvragen?

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) voegt ongeveer 25 vergunningsstelsels samen tot een vergunning: de omgevingsvergunning.

Wilt u bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, een inrit aanleggen of een reclamebord plaatsen? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt de toestemmingen allen in een keer aanvragen met de omgevingsvergunning. Dat geldt ook wanneer u een monument wilt restaureren of in een beschermd stads- en dorpsgezicht iets wilt veranderen.

De omgevingsvergunning is een samenvoegsel van de voorheen losse bouwvergunning, kap-vergunning, monumenten-vergunning en sloopvergunning:

Een bouwvergunning is nu een omgevingsvergunning voor werkzaamheden bouwen.

Een kapvergunning is nu een omgevingsvergunning voor werkzaamheden kappen.

Vragen / afspraak

Bel ons gerust: 033-2600050
Of stuur  een email:  snel@aanvragenbouwvergunning.nl

We zijn gevestigd in Amersfoort. Groningen, Rotterdam , Maastricht, Amersfoort et cetera, we komen de situatie graag bekijken.

Een sloopvergunning is nu een omgevingsvergunning voor werkzaamheden slopen, et cetera.